Voor recreatief en zakelijk gebruik

LET OP! -->De overheid stelt eisen aan de bestuurders van drones

Als u privé of zakelijk met een drone vliegt, moet u zich houden aan een aantal maatregelen, zie de volgende link hierover: Rijksoverheid/onderwerpen/drone

Waar mag ik wel en niet vliegen?

In verband met de veiligheid, mag u uw drone niet overal laten vliegen:

  • U mag niet zonder een geldig certificaat vliegen, tenzij de drone minder als 250gr. weegt.
  • U mag niet boven mensenmenigten vliegen
  • U moet de drone altijd kunnen zien.
  • U mag niet in het donker vliegen.
  • U moet altijd voorrang geven aan alle andere luchtvaartuigen, zoals vliegtuigen, helikopters en zweeftoestellen. Dit betekent dat u direct moet landen zodra u een luchtvaartuig ziet naderen. 

Filmen en foto’s maken met een drone

U mag voor privégebruik luchtopnamen maken met uw drone. Dit valt onder recreatief gebruik. Wel moet u rekening houden met de privacyrechten van anderen. U mag bijvoorbeeld niet in het geheim filmopnames van iemand maken. Als u iemand filmt of fotografeert moet u hem daarvan op de hoogte brengen.

Meer informatie over de bescherming van privacy bij gebruik van drones staat in de handleiding privacy

Verzekering voor schade drone

Veroorzaakt u schade met uw drone? Dan kan het slachtoffer u aansprakelijk stellen voor de schade of verwondingen. Daarom is het belangrijk dat u checkt of uw aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren eventuele schade dekt die uw drone aan derden toebrengt. Niet iedere aansprakelijkheidsverzekering doet dit.

Zakelijke gebruik

Als u uw drone gebruikt om geld te verdienen, gelden de regels voor zakelijk (beroepsmatig) gebruik. Met deze regels wil de overheid ervoor zorgen dat de vluchten zo veilig mogelijk verlopen. De regels houden in dat u één of meer vergunningen moet aanvragen. 

Zakelijk gebruik of privé-gebruik

Voor zakelijke gebruikers gelden andere regels dan voor mensen die voor de hobby vliegen met een drone. Voorbeelden van zakelijk gebruik:

  • Videoproductiebedrijven die luchtopnames maken
  • Promotiefilmpje voor uw bedrijf maken
  • een drone gebruiken voor uw bedrijfsvoering, bv. voor inspectievluchten.

Vergunning aanvragen voor zakelijk gebruik

Als u de drone zakelijk gebruikt, moet u een vergunning aanvragen: de RPAS Operator Certificate (ROC)-vergunning bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Vliegt u zelf met de drone? Dan heeft u ook een vliegbrevet nodig. Wat u precies nodig heeft, staat op de website van de ILT.

Regels voor drones duidelijker en eenvoudiger

Sinds 1 juli 2015 gelden er nieuwe regels. Eerder moest u voor elke dronevlucht een ontheffing aanvragen. Die ontheffingen zijn vervangen door een vliegbrevet (voor de piloot) en een vergunning (voor het bedrijf). Hierdoor kunt u nu structureel vliegen met drones. Zo wil de overheid de regels voor zakelijke drones eenvoudiger en duidelijker maken. Sinds 1 juli 2016 is het mogelijk een lichte vergunning aan te vragen, als u met een drone onder de 4 kg vliegt.

Regeling op Afstand Bestuurde Luchtvaartuigen

Naast de ROC-vergunning of een ROC Light-vergunning heeft u zich te houden aan de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen.

Voor meer informatie: Rijksoverheid/onderwerpen/drone