Als u vliegt met een drone, bent u gebruiker van het luchtruim en daar gelden luchtverkeersregels. U mag bijvoorbeeld niet hoger dan 120 meter vliegen. Ook mag u niet boven mensenmenigten of aaneengesloten bebouwing vliegen.

De overheid stelt eisen aan hobby-drones

Als u privé met een drone vliegt, moet u zich houden aan de Regeling modelvliegen. U mag bijvoorbeeld niet boven mensenmenigten of aaneengesloten bebouwing vliegen. Ook moet u uw drone altijd kunnen zien. Zodra u een vliegtuig of helikopter ziet naderen moet u zo snel mogelijk landen.

Een overzicht van alle regels staat in de Regeling modelvliegen.

Waar mag ik wel en niet vliegen?

In verband met de veiligheid, mag u uw drone niet overal laten vliegen. Zo mag u niet boven mensenmenigten vliegen. 

De overheid stelt ook eisen aan de omstandigheden waarin u vliegt. Bijvoorbeeld:

  • U moet de drone altijd kunnen zien.
  • U mag niet in het donker vliegen.
  • U moet altijd voorrang geven aan alle andere luchtvaartuigen, zoals vliegtuigen, helikopters en zweeftoestellen. Dit betekent dat u direct moet landen zodra u een luchtvaartuig ziet naderen. 

Eisen gewicht drone

Een particuliere drone mag niet zwaarder zijn dan 25 kilogram. Deze regel wordt mogelijk op korte termijn aangepast naar een lager maximum gewicht.

Filmen en foto’s maken met een drone

U mag voor privégebruik luchtopnamen maken met uw drone. Dit valt onder recreatief gebruik. Wel moet u rekening houden met de privacyrechten van anderen. U mag bijvoorbeeld niet in het geheim filmopnames van iemand maken. Als u iemand filmt of fotografeert moet u hem daarvan op de hoogte brengen.

Meer informatie over de bescherming van privacy bij gebruik van drones staat in de handleiding privacy

Verzekering voor schade drone

Veroorzaakt u schade met uw drone? Dan kan het slachtoffer u aansprakelijk stellen voor de schade of verwondingen. Daarom is het belangrijk dat u checkt of uw aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren eventuele schade dekt die uw drone aan derden toebrengt. Niet iedere aansprakelijkheidsverzekering doet dit. De schade kan soms oplopen tot een zeer hoog bedrag (tot duizenden euro’s).

Boete voor dronepiloot

Als u zich niet aan de regels houdt, kunt u een waarschuwing of een boete krijgen. Het is ook mogelijk dat uw drone in beslag wordt genomen. De hoogte van de boete of straf hangt af van de soort overtreding. Zo kijkt Justitie of u de drone beroepsmatig of hobbymatig gebruikte. En of u mensen in gevaar hebt gebracht. 

Regels voor zakelijk gebruik drone

Als u uw drone gebruikt om geld te verdienen, gelden de regels voor zakelijk (beroepsmatig) gebruik. Met deze regels wil de overheid ervoor zorgen dat de vluchten zo veilig mogelijk verlopen. De regels houden in dat u 1 of meer vergunningen moet aanvragen. 

Zakelijk gebruik of privé gebruik

Voor zakelijke gebruikers gelden andere regels dan voor mensen die voor de hobby vliegen met een drone.

Er is sprake van zakelijk gebruik, als u met de drone geld wilt verdienen. Enkele voorbeelden:

  • videoproductiebedrijven die luchtopnames maken;
  • een promotiefilmpje voor uw bedrijf (laten) maken;
  • een drone gebruiken voor uw bedrijfsvoering.

Dit laatste geldt bijvoorbeeld voor inspectiebedrijven die moeilijk bereikbare plekken willen bekijken.

Vergunning aanvragen voor zakelijk gebruik

Als u de drone zakelijk gebruikt, moet u een vergunning aanvragen: de RPAS Operator Certificate (ROC)-vergunning bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Vliegt u zelf met de drone? Dan heeft u ook een vliegbrevet nodig. Wat u precies nodig heeft, staat op de website van de ILT.

De regels voor zakelijk gebruik moeten ervoor zorgen dat het risico op ongelukken wordt geminimaliseerd. Zowel in de lucht als op de grond.

Regels voor drones duidelijker en eenvoudiger

Sinds 1 juli 2015 gelden er nieuwe regels. Eerder moest u voor elke dronevlucht een ontheffing aanvragen. Die ontheffingen zijn vervangen door een vliegbrevet (voor de piloot) en een vergunning (voor het bedrijf). Hierdoor kunt u nu structureel vliegen met drones. Zo wil de overheid de regels voor zakelijke drones eenvoudiger en duidelijker maken. Sinds 1 juli 2016 is het mogelijk een lichte vergunning aan te vragen, als u met een drone onder de 4 kg vliegt.

Algemene regels drone gelden ook voor beroepsmatig vliegen

Als u een ROC-vergunning of een ROC Light-vergunning heeft, mag u beroepsmatig vliegen met uw drones. Wel gelden dan nog steeds de algemene veiligheidsregels voor drones. Een overzicht van alle regels staat in de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen.

Straffen bij onrechtmatig gebruik drone

Houdt u zich niet aan de regels? Dan kunt u een boete krijgen. Dit kan bijvoorbeeld een geldboete zijn. De politie kan uw drone ook in beslag nemen. Mensen die vaker de fout in gaan, kunnen een gevangenisstraf krijgen. 

Voor meer informatie verwijzen we u door naar de Rijksoverheid, Ministerie van Infrastructuur en Milieu.Rijksoverheid,